Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-05-20 ( Imieniny: Bazylego, Bernardyna)

Biuletyn Informacji Publicznej Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach - Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Stosownie do § 40 ust. 1 załącznika 1 (Instrukcji kancelaryjnej) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – Dz. U. Nr 14, poz. 67 z 2011 r., korespondencję wpływającą do Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego przyjmuje i rejestruje Kancelaria  Teatru.

Formy przekazywania korespondencji:

  • Poczta tradycyjna – wysyłka na adres: Teatr Śląski, 40-951 Katowice S105, Skrytka Pocztowa 223
  • Emailem – wysyłka na adres kancelarii
  • Osobiście w teatrze w Kancelarii (pokój nr 115)

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w godzinach pracy Teatru, tj. od poniedziałku do piątku, od 8.30 do 15.30.

  • Skrytka EPUAP

Osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) lub Profil Zaufany mogą załatwiać sprawy za pośrednictwem Internetu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

  • Tłumacz polskiego języka migowego (PJM)

Teatr Śląski zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwieniu spraw za pomocą polskiego języka migowego (PJM). Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie mailowej lub papierowej.

Obieg dokumentów:

Obieg, rejestracja, znakowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej.

Wszelkie pisma przesłane na adres Teatru przyjmowane są przez kancelarię i ewidencjonowane,  następnie przekazywane do dekretacji Dyrektorowi Teatru. Po dekretacji pisma rozdzielane są pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne właściwe rodzajowi sprawy w celu ich rozpatrzenia i odpowiedniego załatwienia. Obowiązuje forma pisemna załatwiania spraw. Komórka odpowiedzialna za załatwienie danej sprawy sporządza pisemną odpowiedź. Projekty pism podlegają zatwierdzeniu przez przełożonego. Pisma wychodzące podpisuje Dyrektor Teatru. W razie nieobecności Dyrektora, zastępuje go zastępca dyrektora lub Pełnomocnik. Odpowiedź na złożone pismo następuje w ciągu 14 dni, chyba że obowiązujące przepisy ustanawiają inny termin załatwienia sprawy. 

Przyjęcie interesanta:

Przyjęcia interesantów w celu złożenia skargi lub wniosku odbywają się w siedzibie Teatru Śląskiego Rynek 10 w Katowicach, wejście od strony administracyjnej.

Spotkanie z Dyrekcją Teatru jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z Sekretariatem.

Skargi i wnioski:

Zastępca Dyrektora przyjmuje skargi i wnioski w drugą środę miesiąca, w godzinach 14.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-12-30 10:23:16przez:
Opublikowano:2021-12-30 00:00:00przez: Agnieszka Zarychta
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach
Odwiedziny:1447

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo